Vorstand

Präsidium

Linard Pitsch
Via Quadras 16

Tel:
G: 081 632 72 27
P: 081 630 34 90
Natel: 079 699 95 57
E-Mail

Finanzen

Annina Zimmermann
Via Plaz Cumpogna 2A

Tel: 081 633 17 95
Natel: 079 352 01 34
E-Mail

Veranstaltungen

Jacqueline Crameri
Via Padrusa 24

Tel: 081 633 13 40
Natel: 076 404 17 82
E-Mail

Aktuarist

Jon Pünchera
Caguils 34

Tel: 081 633 27 42
E-Mail

Bildung

Agnes Robertz
Sum Curtgins 6C
7013 Domat/Ems

Tel: 081 322 88 34
Natel: 079 344 01 93
E-Mail

Soziales

Johanna Hartmann
Via Ritschas 20

Tel: 081 633 29 55
E-Mail

Liegenschaften

Jakob Kuratli
Via Tuma Casté 3

Tel:
P: 081 633 43 59
Natel: 079 717 03 79
E-Mail